Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009Μην κοιτάς το σημείο που έπεσες αλλά το σημείο που γλίστρησες.
Do not look at the point where you fell but the point where you slipped.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου