Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009


Οι άνδρες που δεν μπορούν να συγχωρέσουν τα μικρά ελαττώματά των γυναικών, ποτέ δε θα έχουν την δυνατότητα ν' απολαμβάνουν τις μεγάλες αρετές τους.
The men that cannot forgive the small faults of women, will never have the possibility of enjoying their big virtues.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου