Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009Ένα άτομο που τολμά να σπαταλήσει μια ώρα του χρόνου δεν έχει ανακαλύψει την αξία της ζωής.
A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου