Τρίτη, 16 Ιουνίου 2009


Ο αδύνατος δεν μπορεί ποτέ να συγχωρήσει. Η συγχώρεση είναι η ιδιότητα του ισχυρού.
The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου