Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Aware that his sweetheart is dead he cries with adoring love

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου