Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Finally aware that she would not return to him he stands beside her body

Photos of two birds have been pictured in the Republic of Ukraine . The photographer sold these pictures for a nominal price to the most famous newspaper in France . And all the copies of that newspaper were sold out on the day of publishing these pictures.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου