Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

He brings her food and attends to her with love and compassion

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου