Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Love will tear us apart!


The sun was shining. we lay on the grass. hand in hand, staring at the vastness of the sky. you turned to me and told me how happy you were, just to be there, just to be holding my hand in yours, just to share this moment with me.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου