Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

Να μην ξεχάσουμε όσα μάθαμε

This Traveler IQ challenge compares your geographical knowledge against the World's Original Travel diary's other 4,899,347 travelers who have taken this challenge as of Tuesday, December 15, 2009 at 09:27PM GMT. (TravelPod is a TripAdvisor Media Network member)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου