Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009


Η διαφορά ανάμεσα στο πιθανό και το απίθανο είναι το τι πιστεύεις.
The difference between possible and impossible is what you believe.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου