Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009


Η μοιχεία είναι η εφαρμογή της δημοκρατίας στον έρωτα.
The adultery is the application of democracy in the love.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου